compliance management

Het voeren van een actief compliancebeleid is één van de belangrijkste pijlers van goed bestuur binnen een onderneming. Juist een stap verdergaan dan de wettelijke ondergrens onderscheidt de bedrijven die echt maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. DKC biedt bedrijven en organisaties een compleet en gebruiksvriendelijk pakket aan compliance-services op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid (EHS).

dkc compliance management

helder en praktisch

Een goed compliance-managementsysteem helpt met een vertaalslag naar de praktijk met helder omschreven normen, doelen en daaruit voortvloeiende taken tot op het door de klant gewenste detailniveau.

de beste databases

Wij bieden diverse registers aan van verschillende internationale suppliers. Wij werken uitsluitend samen met suppliers die over een uitgebreid (internationaal) referentiekader beschikken.

alleen relevante info

De systemen die wij aanbieden geven inzicht in de gewenste wetgeving voor jouw bedrijf en de daarbij behorende verplichtingen/taken. Update van de wetgeving in de systemen is vanzelfsprekend onderdeel van deze web-based pakketten. De kwartaalupdates vertalen wij zonodig ook direct in heldere taken voor uw bedrijf. Ook kun je jouw relevante systeemdocumenten (procedures) onderbrengen in het systeem waardoor alle voor wettelijke compliance en ISO14001 verplichte zaken op één overzichtelijke plaats zijn terug te vinden.

directe taken

Met onze jarenlange ervaring weten wij precies hoe ieder stukje wetgeving moet worden geïnterpreteerd, zodat iedere werknemer in het bedrijf er direct mee aan de slag kan. Ook deze interpretatie kan middels directe taken in het systeem worden gezet, zodat de voor jou relevante wetgeving zichtbaar wordt.  Er zijn ook activiteiten waarvoor een melding niet voldoende is, maar een vergunning moet worden aangevraagd zoals directe lozing van afvalwater op het oppervlaktewater of een grondwateronttrekking. DKC regelt een watervergunning deskundig en snel.

audit laten uitvoeren?

DKC kan zorgen voor een volledige audit die de compliance met EHS-, arbo- en milieuwetgeving nagaat. Meer weten over audits? Klik hier voor meer informatie.