Het VLAREBO kent grote waarde toe aan Codes van Goede Praktijk en standaardprocedures in het kader van de grondverzetsregeling

Sinds 1 april 2019 is het VLAREBO gewijzigd. Het gaat dan met name om de in hoofdstuk XIII opgenomen grondverzetsregeling die bijzondere impact heeft op hoe om te gaan met vrijkomende bodemmaterialen zoals grond en baggerslib en de daarbij behorende bijlagen V,VI en VII waarin de normen zijn opgenomen.  Het VLAREBO is wat betreft de …

Het VLAREBO kent grote waarde toe aan Codes van Goede Praktijk en standaardprocedures in het kader van de grondverzetsregeling Lees verder »