activiteitenbesluit

Meldplicht energiebesparende maatregelen

Per 1 juli 2019 geldt een meldplicht voor bedrijven voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Bedrijven moeten aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij binnen hun bedrijf hebben getroffen. Deze meldplicht, ook wel een informatieplicht genoemd, wordt opgenomen in artikel 2.15 Activiteitenbesluit.  Als een bedrijf op 1 januari 2019 nog niet was opgericht, moet dat …

Meldplicht energiebesparende maatregelen Lees verder »

Energieprestaties van bedrijven en gebouwen in Nederland in beweging

De laatste tijd zijn er in Nederland veel wetswijzigingen aangekondigd of in werking getreden met betrekking tot energieprestaties van bedrijven en gebouwen. Sommige van deze wijzigingen zijn vergaand en vergen mogelijk forse investeringen. Richtlijn (EU) 2018/844 Deze richtlijn is een wijziging van de Richtlijn 2010/31/EUbetreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EUbetreffende energie-efficiëntie. Meest opmerkelijke in deze …

Energieprestaties van bedrijven en gebouwen in Nederland in beweging Lees verder »