100% compliance.

DKC levert helder advies over EHS-compliance management,
omgevingsmanagement en vergunningen.

nieuws

het laatste nieuws over wetgeving en compliance

De basisverplichtingen van de Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) stelt een aantal zogenoemde doelvoorschriften, waardoor werkgevers en werknemers meer mogelijkheden hebben om zelf te bepalen hoe ze deze normen bereiken. Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken...

Afbeelding van een veld met stoeltjes op afstand van elkaar.

COVID-19: tijdelijke wet maakt stilleggen werkzaamheden mogelijk

De tijdelijke wet maatregelen covid-19 is in de Arbeidsomstandighedenwet opgenomen, werkzaamheden kunnen stilgelegd worden. Via de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is in de Arbeidsomstandighedenwet voor de toezichthouder in artikel 28 de mogelijkheid...

alle wetgeving op één plek
voor de beste compliance

op maat gemaakte databases met wetgeving die er toe doet

vergunningen lastig?

vergunning
en lastig?

niet met de hulp van DKC.
bestemmingsplan

Het wijzigen van een bestemmingsplan is een ingewikkeld proces met vele belanghebbenden. Zelfs de moeilijkste trajecten zijn bij DKC in goede handen. 

omgevingsvergunning

Voor de bouw van een nieuw pand of voor nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn omgevingsvergunningen nodig. DKC draagt zorg voor de aanvraag, zodat jij je plannen kunt realiseren.

watervergunning

Voor sommige activiteiten als waterlozing of grondwateronttrekking volstaat een melding niet en is een watervergunning nodig. DKC regelt deze deskundig en snel.