Het VLAREBO kent grote waarde toe aan Codes van Goede Praktijk en standaardprocedures in het kader van de grondverzetsregeling

Sinds 1 april 2019 is het VLAREBO gewijzigd. Het gaat dan met name om de in hoofdstuk XIII opgenomen grondverzetsregeling die bijzondere impact heeft op hoe om te gaan met vrijkomende bodemmaterialen zoals grond en baggerslib en de daarbij behorende bijlagen V,VI en VII waarin de normen zijn opgenomen.  Het VLAREBO is wat betreft de …

Het VLAREBO kent grote waarde toe aan Codes van Goede Praktijk en standaardprocedures in het kader van de grondverzetsregeling Read More »

Meldplicht energiebesparende maatregelen

Per 1 juli 2019 geldt een meldplicht voor bedrijven voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Bedrijven moeten aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij binnen hun bedrijf hebben getroffen. Deze meldplicht, ook wel een informatieplicht genoemd, wordt opgenomen in artikel 2.15 Activiteitenbesluit.  Als een bedrijf op 1 januari 2019 nog niet was opgericht, moet dat …

Meldplicht energiebesparende maatregelen Read More »

Energieprestaties van bedrijven en gebouwen in Nederland in beweging

De laatste tijd zijn er in Nederland veel wetswijzigingen aangekondigd of in werking getreden met betrekking tot energieprestaties van bedrijven en gebouwen. Sommige van deze wijzigingen zijn vergaand en vergen mogelijk forse investeringen. Richtlijn (EU) 2018/844 Deze richtlijn is een wijziging van de Richtlijn 2010/31/EUbetreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EUbetreffende energie-efficiëntie. Meest opmerkelijke in deze …

Energieprestaties van bedrijven en gebouwen in Nederland in beweging Read More »