PILLAR OF GOOD GOVERNANCE

Compliance management

Conducting an active compliance policy is one of the most important pillars of good governance within a company. Just one step beyond the legal lower limit distinguishes the companies that really want to undertake socially responsible. DKC offers companies and organizations a complete package of compliance services in the fields of environment, working conditions and safety (EHS). 

Met voortdurend veranderende en complexe ehs-wetgeving is het een hele klus om aantoonbaar te blijven voldoen aan de geldende normen en eisen. Een goed compliance-managementsysteem helpt met een vertaalslag naar de praktijk met helder omschreven normen, doelen en daaruit voortvloeiende taken tot op het door de klant gewenste detailniveau. Wij bieden diverse registers aan van verschillende internationale suppliers. De systemen die wij aanbieden geven inzicht in de gewenste wetgeving voor jouw bedrijf en de daarbij behorende verplichtingen/taken. Deze verplichtingen zijn eenvoudig door deze systemen te genereren, waaruit een overzicht volgt van uit te voeren taken en maatregelen. Wet- en regelgeving wordt zo omgezet in duideljke acties/taken. Update van de wetgeving in de systemen is vanzelfsprekend onderdeel van deze web-based pakketten. De kwartaalupdates vertalen wij zonodig ook direct in heldere taken voor uw bedrijf. Daarnaast heb je met enkele eenvoudige handelingen inzicht in je compliance status. Eventueel kunnen auditvragen aan taken worden toegevoegd om interne audits te vereenvoudigen. Ook kan je jouw relevante systeemdocumenten (procedures) onderbrengen in het systeem waardoor alle voor wettelijke compliance en ISO14001 verplichte zaken op één overzichtelijke plaats zijn terug te vinden.

The more extensive systems also offer possibilities for keeping track of MOC (Management of change), incident management, risk analyzes, training management and audit tools. 

Wij werken uitsluitend samen met suppliers die over een uitgebreid (internationaal) referentiekader beschikken. Uiteraard blijft een bedrijf zelf altijd verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen.