DKC exclusief partner in Nederland, België en Luxemburg

Pegasus Legal Register

Een zoektocht naar de best passende compliance oplossingen voor onze klanten heeft ons in 2014 naar Ierland geleid. Pegasus sluit aan bij onze wensen tot op het gewenste detailniveau de milieu- gezondheid- en veiligheidswetgeving inzichtelijk en overzichtelijk te maken.

Het systeem is eenvoudig van opzet en geeft begrijpelijke samenvattingen van de door het bedrijf gekozen relevante wetgeving en de daaraan verbonden taken. Met Pegasus Legal Register kun je het niveau van compliance van je onderneming meten en daar waar nodig acties uitzetten.

De samenwerking met Pegasus Legal Register stelt ons in staat zeer effectief compliance ondersteuning te implementeren en te onderhouden. Als partner van Pegasus in Nederland,  België (alle gewesten en federaal) en Luxemburg kunnen wij in deze landen, met zowel nationale en regionale wetgeving, bedrijven voorzien van het in onze ogen uitstekende EHS wettelijk register. Wil je weten hoe Pegasus Legal Register er voor jouw bedrijf uit kan zien? Wij nemen graag alle opties en mogelijkheden met je door.

Stap 1. Identificatie

Onze consultants identificeren alle actuele wetten om er voor te zorgen dat ook aan nieuwe wetten gevolg wordt gegeven als deze worden vastgesteld. Met behulp van Pegasus kan een bedrijf op een eenvoudige manier zorgen voor naleving van de belangrijkste bepalingen van wet- en regelgeving binnen de volgende toonaangevende managementsystemen: Milieu (ISO 14001) Energie (ISO 50001) Informatiebeveiliging (ISO 27001) Gezondheid en veiligheid (ISO 45001) Kwaliteit (ISO 9001) Corporate Governance Marine, haven en offshore.

Stap 2. Uitleg

Onze gespecialiseerde consultants bouwen eerst kennis op over jouw organisatie en beschrijven vervolgens hoe elk onderdeel van de wet- en regelgeving in de praktijk van toepassing is op jouw bedrijf. Na implementatie van Pegasus houden we je bij wijzigingen van de wetgeving op de hoogte door middel van een e-mail naar alle betrokkenen met daarin de wijziging en duidelijke uitleg hiervan.

Stap 3. Evaluatie

Gebruik de compliance vragenlijsten en -rapporten van Pegasus zodat jouw bedrijf naleving van elk onderdeel van de wet snel en eenvoudig kan evalueren en aantonen. Je hebt de optie om actiepunten op te stellen voor afwijkingen en deze toe te wijzen aan de juiste collega. Compliance rapporten geven een direct en duidelijk beeld van de compliance status. Je kunt deze rapporten eenvoudig downloaden en afdrukken om de compliance van alle wetten aan te tonen en te laten zien hoe het bedrijf actuele zaken oplost cq opvolgt.