Pijler van goed bestuur

Compliance management

Het voeren van een actief compliancebeleid is één van de belangrijkste pijlers van goed bestuur binnen een onderneming. Juist een stap verdergaan dan de wettelijke ondergrens onderscheidt de bedrijven die echt maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. DKC biedt bedrijven en organisaties een compleet pakket aan compliance-services op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid (ehs). 

Met voortdurend veranderende en complexe ehs-wetgeving is het een hele klus om aantoonbaar te blijven voldoen aan de geldende normen en eisen. Een goed compliance-managementsysteem helpt met een vertaalslag naar de praktijk met helder omschreven normen, doelen en daaruit voortvloeiende taken tot op het door de klant gewenste detailniveau. Wij bieden diverse registers aan van verschillende internationale suppliers. De systemen die wij aanbieden geven inzicht in de gewenste wetgeving voor jouw bedrijf en de daarbij behorende verplichtingen/taken. Deze verplichtingen zijn eenvoudig door deze systemen te genereren, waaruit een overzicht volgt van uit te voeren taken en maatregelen. Wet- en regelgeving wordt zo omgezet in duideljke acties/taken. Update van de wetgeving in de systemen is vanzelfsprekend onderdeel van deze web-based pakketten. De kwartaalupdates vertalen wij zonodig ook direct in heldere taken voor uw bedrijf. Daarnaast heb je met enkele eenvoudige handelingen inzicht in je compliance status. Eventueel kunnen auditvragen aan taken worden toegevoegd om interne audits te vereenvoudigen. Ook kan je jouw relevante systeemdocumenten (procedures) onderbrengen in het systeem waardoor alle voor wettelijke compliance en ISO14001 verplichte zaken op één overzichtelijke plaats zijn terug te vinden.

De uitgebreidere systemen bieden onder andere tevens mogelijkheden voor het bijhouden van MOC (Management of change), incident management, risico analyses, training management en audittools. 

Wij werken uitsluitend samen met suppliers die over een uitgebreid (internationaal) referentiekader beschikken. Uiteraard blijft een bedrijf zelf altijd verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen.